ir-1-hero

Investor relations

Vid gårdagens extra bolagsstämma i SJR togs följande beslut, vilket var i enlighet med förslagen i kallelsen:

Att ändra bolagsordningen till följande lydelse:

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tio ledamöter med lägst noll och högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara sju och att inga suppleanter utses.

Att välja Richard Hellekant som ledamot.

Att valberedningens föreslagna sammanlagda arvode justeras i motsvarande mån, till ett belopp om

1 010 000 kronor.

För mer information kontakta:

Per Ogunro, Verkställande direktör

Tel: 070-794 38 05

SJR in Scandinavia AB (publ)                www.sjr.se                                                                                       

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                             Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                                                          

103 91 Stockholm                                           Org nr: 556443-2929

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Ekonomi och Bank & Finans. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät i näringslivet inom denna sektor. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag drygt 600 anställda och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för ekonomer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom Ekonomi och Bank & Finans. SJR är noterat Nasdaq First North och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance . Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemanningsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se 

Ladda ned pressmeddelandet