ir-1-hero

Investor relations

Kommuniké från årsstämman i SJR in Scandinavia AB (publ) den 28 april 2014

Vid gårdagens årsstämma i SJR togs följande beslut, vilket var i enlighet med förslagen i kallelsen:

Utdelningen blir 4,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen skall vara den 2 maj 2014. Utbetalning sker den 7 maj 2014.

Att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara sex och att inga suppleanter utses.

Att arvode till styrelsen skall utgå med 150 tkr till styrelsens ordförande och 100 tkr till varje ledamot utom Per Ogunro och Fredrik Lidberg, till vilka inget arvode utgår. Att arvode till revisorerna skall utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Omval av samtliga styrelseledamöter, Björn Sprängare, Björn Kårfalk, Christina Liffner, Fredrik Lidberg, Ingrid Engström och Per Ogunro intill slutet av årsstämman 2015 . Till revisor omväljs Crowe Horwath Osborne AB med huvudansvarig Christer Eriksson intill årsstämman 2015.

För mer information kontakta:

Per Ogunro, Verkställande direktör

Tel: 070-794 38 05

SJR in Scandinavia AB (publ)              www.sjr.se                                                                               

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                          Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                                                      

103 91 Stockholm                                          Org nr: 556443-2929

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Ekonomi och Bank & Finans. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät i näringslivet inom denna sektor. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag cirka 460 anställda och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för ekonomer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom Ekonomi och Bank & Finans. SJR är noterat på First North-listan och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance . Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemanningsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se

Ladda ned pressmeddelandet