ir-1-hero

Investor relations

Vid gårdagens årsstämma i SJR togs följande beslut, vilket var i enlighet med förslagen i kallelsen:

Utdelningen blir 2,60 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen skall vara den 27 april 2009. Utbetalning sker omkring den 30 april 2009.

Att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara fem och att inga suppleanter utses.

Att arvode till styrelsen skall utgå med 60 tkr utom Per Ogunro och Fredrik Lidberg, till vilka inget arvode utgår. Att arvode till revisorerna skall utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Omval av samtliga styrelseledamöter, Björn Sprängare, Björn Kårfalk, Christina Liffner, Fredrik Lidberg och Per Ogunro intill slutet av årsstämman 2010.

Bolagsordningen ändras enligt i huvudsak följande;
Rätt att deltaga på bolagsstämman skall endast tillkomma aktieägare som på förhand anmält sitt deltagande på stämman senast den dag som anges i kallelsen och är införd i aktieboken fem vardagar före stämman. Bestämmelsen om utomståendes rätt att närvara vid årsstämman avskaffas.
För mer information kontakta:
Per Ogunro, Verkställande direktör
Tel: 070-794 38 05


SJR in Scandinavia AB (publ) www.sjr.se

Humlegårdsgatan 20, 5 tr. Tel: 08-407 55 00
Box 7420 Fax: 08-407 55 10
103 91 Stockholm Org nr: 556443-2929


SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Ekonomi och Bank & Finans. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät i näringslivet inom denna sektor. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag cirka 300 anställda och har kontor i Stockholm och Malmö. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för ekonomer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom Ekonomi och Bank & Finans. SJR är noterat på First North-listan. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemanningsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se

Ladda ned pressmeddelandet