ir-1-hero

Investor relations

SJR in Scandinavia AB (publ) har den 31 maj 2016 genomfört en split av aktien (3:1). Antalet aktier uppgår efter split till 9 600 000 B-aktier och 900 000 A-aktier. I den sammanställning som förs av Nasdaq Stockholm finns nu endast de noterande B-aktierna inkluderade. Innan genomförd split fanns även A-aktierna inkluderade i totalt antal aktier vilket medför att bolagets presenterade marknadsvärde nu har korrigerats efter split.

Verkställande direktör

Per Ogunro

SJR in Scandinavia AB (publ) är ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Ekonomi/Finans. SJR är noterat på First North och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank.

Ladda ned pressmeddelandet