ir-1-hero

Investor relations

Perioden juli - september 2023
· Nettoomsättningen uppgick till 110,3 MSEK (117,3), vilket motsvarar en negativ tillväxt om -6,0 % (21,1)
· EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 8,8 MSEK (15,8) vilket ger en rörelsemarginal om 8,0 % (13,4)
· Resultat efter skatt uppgick till 7,0 MSEK (12,4)
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,65 SEK (1,16)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,1 MSEK (10,6)
 
 
 
Perioden januari - september 2023
· Nettoomsättningen uppgick till 381,9 MSEK (365,1), vilket motsvarar en tillväxt om 4,6 % (22,4)
· EBIT uppgick till 34,6 MSEK (44,0) vilket ger en rörelsemarginal om 9,1 % (12,0)
· Resultat efter skatt uppgick till 27,4 MSEK (34,5)
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,56 SEK (3,23)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,55 SEK (3,22)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 36,3 MSEK (9,2)

Ladda ned pressmeddelandet