ir-1-hero

Investor relations

Perioden januari - mars 2024

· Nettoomsättningen uppgick till 128,4 MSEK (143,7), vilket motsvarar en minskning om 10,6 % (17,3)
· EBIT uppgick till 10,4 MSEK (16,8) vilket ger en rörelsemarginal om 8,1 % (11,7)
· Resultat efter skatt uppgick till 8,2 MSEK (13,2)
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,77 SEK (1,23)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,6 MSEK (16,5)

Ladda ned pressmeddelandet