ir-1-hero

Investor relations

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2007
Sammanfattning


Rekordår för SJR in Scandinavia AB (publ)· Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 29,4 MSEK
(21,2 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 39 %.
Under 2007 uppgick omsättningen till 110,7 MSEK (75,4), en ökning med 47 %.

· Rörelseresultatet under 2007 ökade med 45 % till 15,4 MSEK (10,6), motsvarande en rörelsemarginal om 13,9 % (14,1).

· Resultatet efter skatt uppgick till 11,3 MSEK (7,6).

· Resultat per aktie uppgick till 3,22 SEK (2,53).

· Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning med 3,20 kr per aktie.Rörelsemarginalen för året var 13,9%. Summeringen för året är en kraftig uppgång på en marknad som är uppåt. SJR fortsätter att ta marknadsandelar.

SJR har under fjärde kvartalet startat ett nytt kontor i Göteborg samt att dotterbolaget Studentworkers har etablerats i Malmö. Nyanställningar har skett för ytterligare expansion vilket har medfört ökade kostnader under kvartalet. Under december månad har ytterligare ett dotterbolag bildats, Ogunsen AB. Den verksamhet som skall bedrivas är search och selection mot ledande befattningar.

SJR:s inriktning på personlig service och kvalité fortsätter att skörda framgång.
För mer information, kontakta:

Per Ogunro, Verkställande Direktör, tel 070-794 38 05

Ladda ned pressmeddelandet