ir-1-hero

Investor relations

 

Perioden oktober - december 2022
· Nettoomsättningen uppgick till 140,0 MSEK (122,1), vilket motsvarar en tillväxt om 14,7 % (34,7)
· EBIT (rörelseresultatet) ökade till 18,6 MSEK (16,3) vilket ger en rörelsemarginal om 13,3 % (13,4)
· Resultat efter skatt ökade till 14,4 MSEK (12,6)
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,34 SEK (1,17)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,8 MSEK (19,8)
 
 
 
Perioden januari - december 2022
· Nettoomsättningen uppgick till 505,2 MSEK (420,3), vilket motsvarar en tillväxt om 20,2 % (18,6)
· EBIT uppgick till 62,5 MSEK (46,9) vilket ger en rörelsemarginal om 12,4 % (11,1)
· Resultat efter skatt uppgick till 48,9 MSEK (36,7)
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,57 SEK (3,43)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,55 SEK (3,42)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56,0 MSEK (44,6)
· Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning med 4,50 SEK per aktie (3,30)

Ladda ned pressmeddelandet