ir-1-hero

Investor relations

SJR in Scandinavia AB (publ) (“SJR”) har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Women Executive Search Sweden AB (”WES”). WES är ett chefsrekryteringsföretag med fokus på att öka jämställdhet och mångfald i näringslivet. WES grundades 2011 av Anna Stenberg och bolaget ägs av Anna Stenberg (45%), Liv Gorosch (45%) samt Nusin Cilgin (10%) som samtliga kommer att arbeta kvar på WES efter förvärvet.

WES rekryterar ledare till befattningar på ledningsnivå, mellanchefsnivå och till styrelser. De är specialister på att identifiera och inkludera marknadens bästa kvinnliga ledare i varje rekryteringsprocess och har ett unikt mångfaldsfokus i rekryteringsprocesserna. Det har gjort dem till ett av Sveriges snabbast växande chefsrekryteringsföretag. Under 2017 har WES även expanderat till Norge och Danmark och nyligen utsågs bolaget till Gasellföretag. År 2017 uppgick WES omsättning till 21 Mkr och resultat efter finansiella poster till 4,6 Mkr.

Köpeskillingen utgörs av kontant betalning och apportemission av SJR B-aktier. Köpeskillingen består av en initial köpeskilling samt en tilläggsköpeskilling baserad på WES rörelseresultat under perioden 2018-2020. Den initiala köpeskillingen uppgår till 8 Mkr och 200 000 SJR B-aktier. Möjlig tilläggsköpeskilling uppgår till lägst 0 kr och högst 21,6 Mkr och 185 552 SJR B-aktier baserat på utfall av rörelseresultatet under räkenskapsåren 2018-2020. Köpeskillingen kan därmed maximalt uppgå till cirka 48 Mkr (baserat på kurs 47,80 kr per aktie), varav ca 29,6 Mkr kontant och 385 552 SJR B-aktier.

Förvärvet är villkorat av att SJR:s extra bolagsstämma den 19 december 2018 godkänner apportemission av 200.000 SJR B-aktier. Den initiala kontantköpeskillingen kommer att finansieras genom SJR:s tillgängliga kassa.

WES kommer att konsolideras i SJR:s räkenskaper fr.o.m. 2 januari 2019.

”Vi har under lång tid följt WES och deras starka engagemang för ett mer jämlikt och mångfaldigt näringsliv. Vi ser fram emot att nu arbeta tillsammans och att stärka dem i deras fortsatta expansion. WES kommer att fortsätta verka som ett fristående dotterbolag inom koncernen. SJR kommer med detta förvärv kunna fortsätta sin tillväxt med bibehållen lönsamhet.” säger Per Ogunro, VD för SJR.

”Vi har med vår affärsmodell och tillväxtresa visat att det finns ett stort behov i marknaden av att innovera och modernisera rekryteringsprocesserna för att kunna öka mångfalden i näringslivets ledningar och styrelser i jakten på de bästa ledarna. Här har WES intagit en stark och självklar position som vi nu vill stärka ytterligare med SJR som ny ägare. Jag, tillsammans med Liv Gorosch, VD och delägare i WES, känner att vi passar mycket bra ihop med SJR, och vi har en gemensam syn på såväl entreprenörskapets kraft som det stora värdet av jämlikhet och mångfald som avgörande ingredienser för ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Vi ser fram emot att tillsammans med SJR ta nästa steg i bolagets utveckling,” säger Anna Stenberg, grundare av WES.

Stockholm 2018-11-30

För mer information kontakta:

Per Ogunro, Verkställande direktör SJR

Tel: 070-794 38 05

Anna Stenberg, grundare WES

Tel: 073-923 25 32

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2018 kl 08.30 CET. 


SJR in Scandinavia AB (publ)                     www.sjr.se                                                                                    

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                            Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                                       

103 91 Stockholm                                         Org nr: 556443-2929


SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Ekonomi/Finans, HR, IT, och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag knappt 530 anställda och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia, samt de tre dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT och Ogunsen. SJR är noterat på First North och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se 

Ladda ned pressmeddelandet