ir-1-hero

Investor relations

Från och med tisdag den 16 november 2021, kommer SJR in Scandinavia B (Kortnamn "SJR B") att handlas under det nya namnet Ogunsen (OGUN B). Namnbytet, som beslutades om vid en extra bolagsstämma i september, träder i kraft som en följd av att det nya bolagsnamnet nu har registrerats hos Bolagsverket. 

På en extra bolagstämma den 24 september 2021 beslutades att SJR in Scandinavia AB (publ) byter namn till Ogunsen AB (publ). Namnändringen har nu registrerats hos Bolagsverket, varför även bolagets marknadsnoterade aktie byter namn till Ogunsen AB (kortnamn: OGUN B). Förändringen på Nasdaq Growth Markets genomförs den 16 november 2021.

Som tidigare meddelats syftar namnbytet till att tydliggöra koncernens nya tillväxtstrategi och struktur med det långsiktiga målet att dubblera omsättningen inom fem år med ett bibehållet rörelsemarginalmål om 10 procent. Tillväxten ska ske både organiskt och genom kompletterande förvärv när tillfälle bjuds. Varumärket SJR kommer efter namnbytet att användas exklusivt av dotterbolaget SJR in Sweden.

"Namnbytet sker som en konsekvens av vår nya tillväxtstrategi. Genom olika varumärken inom specifika nischer ska vi driva på utvecklingen på arbetsmarknaden på fler områden än vad vi gör idag. Med namnbytet har vi skapat en tydlig struktur och plattform för organisk tillväxt i gruppen - på bredden och på djupet - samtidigt som vi värnar den koncerngemensamma värdegrunden. Det innebär också att vi värnar dotterbolaget SJR:s starka position och företagskultur", kommenterar Ogunsens VD Kent Sangler.

Efter namnbytet kommer koncernen bestå av moderbolaget Ogunsen AB, tidigare SJR i Scandinavia, och dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT och Wes. Verksamheten inom Ogunsen Executive Search införlivas inom SJR in Sweden under hösten 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Kent Sangler, VD
Tel: +46 70 557 73 90 
E-mail: kent.sangler@sjr.se

Om Ogunsen AB 
Ogunsen förser arbetsmarknaden med kompetens. Genom olika varumärken inom specifika nischer tillgodoser vi organisationers behov. Bolagen inom koncernen arbetar nära sina uppdragsgivare med att utveckla humankapital och lösa kompetensbehov. Koncernens bolag arbetar med uppdrag från privata näringslivet, myndigheter, organisationer och statliga bolag och har över 485 medarbetare runt om i Sverige. Koncernen består av moderbolaget Ogunsen samt dotterbolagen SJR, Wes, Ogunsen Executive Search och SJR IT. Ogunsen AB:s aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet OGUN B. Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. 

Läs mer på www.ogunsen.se

Ladda ned pressmeddelandet