ir-1-hero

Investor relations

Omsättningsökning med 44 % under tredje kvartalet

 

  • Omsättningen januari - september 2010 uppgick till 127,7 MSEK (97,0 motsvarande period föregående år). Rörelseresultatet för perioden uppgick till 15,1 MSEK (1,3), vilket ger en rörelsemarginal om 11,9 % (1,4). 

 

  • Resultat efter skatt uppgick till 11,1 MSEK (1,0).

 

  • Resultat per aktie uppgick till 3,18 SEK (0,28).

 

  • Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 42,6 MSEK (29,5). Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (0,9), vilket ger en rörelsemarginal om 15,5 % (3,1).

 

Samtliga enheter inom SJR-koncernen uppvisar en ökad efterfrågan. Rekryteringsverksamheten visar en kraftig uppgång och står för 13,6 % av omsättningen att jämföra med 7,9 % samma period föregående år. Omsättningsökningen på rekrytering gör att koncernen visar förbättrade rörelsemarginaler.

Resultatmässigt blev juli månad all-time-high. Tendensen att semesterperioden successivt senareläggs till augusti månad syns tydligt i SJR:s verksamhet. Därmed har efterfrågeökningen förskjutits till september vilket är ovanligt för denna period.

Den ökade efterfrågan medför att koncernen har behov av nyanställningar, vilket nu sker under fjärde kvartalet. För övrigt sker inte några större förändringar inom koncernen.

Dotterbolagen uppvisar en stabil tillväxt och redovisar positiva rörelseresultat.

I nuläget är verksamheten stabil och prognosen för fjärde kvartalet är en fortsatt positiv utveckling.

Enligt statistik från de Almega-anslutna företagen ökade omsättningen med 39 % under tredje kvartalet för hela branschen. Inom sektorn ekonomi- bank & finans ökade omsättningen med 16 % under tredje kvartalet samtidigt som SJR ökade med 44 % under samma period. För perioden januari – september 2010 ökade ekonomi – bank & finans med 2 % och SJR med 31 %.

 

För mer information, kontakta:

 

Per Ogunro, Verkställande Direktör, tel. 070-794 38 05

Ladda ned pressmeddelandet