ir-1-hero

Investor relations

Det går bra nu…· Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 29,0 MSEK (18,3 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 58 %. För halvåret 2007 uppgick omsättningen till 54,7 MSEK (36,9), en ökning med 48 %.
· För halvåret 2007 ökade rörelseresultatet med 63 % till 7,5 MSEK (4,6), motsvarande en rörelsemarginal om 13,9 % (12,4).
· Resultatet efter skatt uppgick till 5,5 MSEK (3,2).
· Resultat per aktie uppgick till 1,57 SEK (1,07).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,1 MSEK (4,7).


Under andra kvartalet har en ökad tillväxt skett i företaget allt enligt plan. Alla rörelseenheter inom SJR går fortsatt bra. Planering, uppstart och rekrytering av personal till kontoret i Göteborg pågår och förväntas vara klart under kvartal 4. Kostnader för etableringen har belastat första halvårets resultat.

Från och med 1 september kommer SJR:s dotterbolag Studentworkers att utöka sin verksamhet till Malmö. SJR fortsätter att bredda sin verksamhet vilket innebär att företaget arbetar mot en större marknad, vilket skapar ytterligare expansionsmöjligheter. Kvartal 3 ser fortsatt gynnsamt ut. SJR:s inriktning på personlig service och kvalité fortsätter att skörda framgång.

För mer information, kontakta:

Per Ogunro, Verkställande Direktör, tel 08-407 55 01

Ladda ned pressmeddelandet