ir-1-hero

Investor relations

Ogunsen AB:s (publ) rörelseresultat för tredje kvartalet 2022 förväntas uppgå till cirka 15,5 MSEK

Ogunsen AB (publ) publicerar varken intäkts- eller resultatprognoser. Då marknadens förväntningar avseende tredje kvartalet 2022 bedöms understiga resultatet som kommer att presenteras, offentliggörs resultatet tidigare. Rörelseresultatet för tredje kvartalet förväntas preliminärt uppgå till ca 15,5 MSEK. Nettoomsättning för tredje kvartalet förväntas preliminärt uppgå till ca 117 MSEK.
Resultatet för tredje kvartalet presenteras i sin helhet den 11 november 2022 kl. 08:30. Ingen ytterligare information lämnas dessförinnan. Här publicerat resultat är preliminärt.