ir-1-hero

Investor relations

Ogunsen AB (publ) (”Ogunsen”) meddelar idag utfallet i inlösen av teckningsoptioner av serie TO2019. Under perioden 1 oktober-18 november 2022 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO2019 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 26 000 av 34 000 utestående teckningsoptioner vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 76 procent.

En (1) teckningsoption berättigade till teckning av en (1) ny B aktie i Ogunsen till en teckningskurs om 30,70 SEK per aktie. Ogunsen tillförs därmed cirka 0,8 MSEK genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2019, före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 0,0 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital

Ogunsen tillförs genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2019 totalt 0,8 MSEK före emissionskostnader. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier uppgå till 10 726 000 aktier, varav 900 000 A aktier och 9 826 000 B aktier, aktiekapitalet uppgå till 3 575 334 SEK.

Ogunsen AB
www.ogunsen.se
Humlegårdsgatan 20, 4 tr. Tel: 08-407 55 00
Box 7420
103 91 Stockholm Org nr: 556443-2929

Certified Advisor

Avanza www.avanza.se

Box 1399 E-post: ca@avanza.se

111 39 Stockholm Tel: 08-409 421 20