ir-1-hero

Investor relations

Vid gårdagens årsstämma i SJR togs följande beslut, vilket var i enlighet med förslagen i kallelsen:

Utdelningen blir 2,90 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen skall vara den 27 april 2018. Utbetalning sker den 3 maj 2018.

Att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara sju och att inga suppleanter utses.

Att arvode till styrelsen skall utgå med 220 tkr till styrelsens ordförande och 145 tkr till varje ledamot utom till anställda tjänstemän i bolaget, till vilka inget arvode utgår. Att arvode till revisorerna skall utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Omval av styrelseledamöter; Björn Sprängare, Björn Kårfalk, Ingrid Engström, Claes Ruthberg, Richard Hellekant, Fredrik Lidberg och Per Ogunro intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman valde Björn Sprängare till ordförande i styrelsen. Till revisor valdes Crowe Horwath Osborne AB med huvudansvarig Christer Eriksson intill årsstämman 2019.

För mer information kontakta:

Per Ogunro, Verkställande direktör

Tel: 070-794 38 05

SJR in Scandinavia AB (publ)                    www.sjr.se                                                                                        

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                            Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                                                          

103 91 Stockholm                                          Org nr: 556443-2929

 SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Ekonomi/Finans, HR, IT, och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet . Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag drygt 560 anställda och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia, samt de tre dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT och Ogunsen. SJR är noterat på First North och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se 

Ladda ned pressmeddelandet