ir-1-hero

Investor relations

Ogunsen AB (publ) publicerar idag sin Hållbarhetsrapport för 2021 på Bolagets webbplats, www.ogunsen.se