ir-1-hero

Investor relations

Perioden januari - mars 2023

· Nettoomsättningen uppgick till 143,6 MSEK (122,5), vilket motsvarar en tillväxt om 17,3 % (26,6)
· EBIT (rörelseresultatet) ökade till 16,8 MSEK (14,4) vilket ger en rörelsemarginal om 11,7 % (11,7)
· Resultat efter skatt uppgick till 13,2 MSEK (11,3)
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,23 SEK (1,05)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,5 MSEK (14,5)

Ladda ned pressmeddelandet