ir-1-hero

Investor relations

Perioden april - juni 2023
· Nettoomsättningen uppgick till 127,9 MSEK (125,3), vilket motsvarar en tillväxt om 2,1 % (19,8)
· EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 9,0 MSEK (13,8) vilket ger en rörelsemarginal om 7,1 % (11,0)
· Resultat efter skatt uppgick till 7,2 MSEK (10,8)
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,67 SEK (1,01)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,7 MSEK (14,0)
 
 
Perioden januari - juni 2023
· Nettoomsättningen uppgick till 271,6 MSEK (247,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,6 % (23,1)
· EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 25,8 MSEK (28,2) vilket ger en rörelsemarginal om 9,5 % (11,4)
· Resultat efter skatt uppgick till 20,4 MSEK (22,1)
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,91 SEK (2,07)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,90 SEK (2,06)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29,2 MSEK (28,5)

Ladda ned pressmeddelandet