ir-1-hero

Investor relations

Perioden oktober - december 2023
· Nettoomsättningen uppgick till 129,6 MSEK (140,0), en minskning med -7,4 % (14,7)
· EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 12,5 MSEK (18,6) vilket ger en rörelsemarginal om 9,6 % (13,3)
· Resultat efter skatt uppgick till 9,9 MSEK (14,4)
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,93 SEK (1,34) och efter utspädning uppgick till 0,92 SEK (1,34)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,3 MSEK (16,8)
 
 
Perioden januari - december 2023
· Nettoomsättningen uppgick till 511,5 MSEK (505,2), vilket motsvarar en tillväxt om 1,3 % (20,2)
· EBIT uppgick till 47,1 MSEK (62,5) vilket ger en rörelsemarginal om 9,2 % (12,4)
· Resultat efter skatt uppgick till 37,3 MSEK (48,9)
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,48 SEK (4,57)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,48 SEK (4,55)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,6 MSEK (56,0)
· Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning med 3,40 SEK per aktie (4,50)
 

Ladda ned pressmeddelandet