ir-1-hero

Investor relations

Styrelsen har fattat beslut om avstämningsdag för årsstämmans beslut om split av aktier.

Antalet aktier ökas genom split i förhållande 3:1, dvs. där varje nuvarande aktie delas upp i tre aktier.

Avstämningsdag blir den 31 maj 2016, vilket innebär att sista dag för handel med aktier före split blir den 27 maj 2016.

Stockholm den 17 maj 2016

SJR in Scandinavia AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Per Ogunro, Verkställande Direktör, tel. 070-794 38 05

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Ekonomi/Finans. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät i näringslivet inom denna sektor. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag drygt 500 anställda och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för ekonomer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom Ekonomi och Bank & Finans. Koncernen består av moderbolaget SJR, samt de båda dotterbolagen SW och Ogunsen. SJR är noterat på First North och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance . Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemanningsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se

Ladda ned pressmeddelandet